Loading...

Hjälp oss att stoppa världens blodigaste orättvisa!

Just nu blöder 334 miljoner människor. Vi kallar det mens. Grunden till allt mänskligt liv – ändå leder det till enorma orättvisor världen över. För vissa kan mensen till och med kosta dem deras framtid i form av utebliven skolgång, barnäktenskap och infektionssjukdomar.

Nästan 9 av 10 kvinnor saknar tillgång till ordentliga mensskydd. Istället tvingas de använda papper, löv eller tygtrasor. Ofta måste de stanna hemma från skolan eller arbetet när de har mens och bristen på sanitetsmöjligheter ökar risken för infektionssjukdomar.

Världens blodigaste orättvisa!

Det finns över 5000 slangord för mens. Negativt laddade metaforer som utmålar mens som dåligt och skamfyllt. Tabut kring mens är så starkt att till och med ordet är skamligt. Och det här skamgreppet på kvinnor tar sig olika uttryck beroende på var du råkar bo.

I grunden bottnar dessa orättvisor i strukturer och normer som gör att flickor diskrimineras och inte har samma möjligheter som pojkar att påverka och bestämma över sina liv. Men det är inte bara vårt kön som avgör våra möjligheter i livet, var vi råkar födas spelar också in. Detta kallar vi världens blodigaste orättvisa.

Prova att ha mens i olika länder!